ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΘΗΣΕΑΣ'

Πληροφορούμε τους συναδέλφους οτι σε σχέση με την εξόφληση λογαριασμών έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ':

α) Έχουν προωθηθεί προς πληρωμή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην συνέχεια στα κατά τόπους καταστήματα και υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας, λογαριασμοί που υποβλήθηκαν έως 11-8-2010.

β) Βρίσκονται σε προχωρημένο σημείο προσπάθειες υπηρεσιακών παραγόντων και πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Εσωτερικών για εξεύρεση πίστωσης ύψους περίπου 40 εκ. ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν λογαριασμοί που έχουν υποβληθεί έως 20-9-2010.

Συνάδελφοι

Είναι αυτονόητο οτι η δυναμική και πολυπρόσωπη παρουσία μας στο Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη 15-3-2011, θα βοηθήσει στην οριστική εξεύρεση τόσο της προαναφερθείσας πίστωσης όσο και επιπλέον πιστώσεων για την εξόφληση λογαριασμών και όχι μόνον από το Πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ'.