Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί: Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΠΕΣΕΔΕ, για την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΠΕΣΕΔΕ, για την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ήδη έχει ξεκινήσει η διενέργεια των διαγωνισμών έργων με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (https://ebs.eprocurement.gov.gr ). Η πλατφόρμα λειτουργεί επίσης και για διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 60.000€.

Η ΠΕΣΕΔΕ ήδη από το 2015 έχει ολοκληρώσει έναν ευρύ κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Ενημερώνουμε τα Μέλη της ΠΕΣΕΔΕ, ότι συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν όλα τα ταμιακά ενήμερα Μέλη των Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων της ΠΕΣΕΔΕ, με εκπαιδευτές τους κκ Σταμούλη Μπιτλή, ηλεκ/κό μηχ/κό και Κυριάκο Ποντικέα ηλεκ/κό, με δυνατότητα δοκιμών από τους συμμετέχοντες, σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές συνθήκες υποβολής προσφοράς στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες μπορούν να υποβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ www.pesede.gr, ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://seminariaeshdhs.pesede.gr.

Στην παραπάνω αίτηση συμμετοχής θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες ημερομηνίες, από τις οποίες μπορείτε να κάνετε την επιλογή Σας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και μη Μέλη της ΠΕΣΕΔΕ, καταβάλλοντας ωστόσο ως κόστος συμμετοχής 70€ και με την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων στην αντίστοιχη συνεδρία.

Carrier: