ΠΟΛ 1106/2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1106/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 19/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΣ4ΘΗ-Ο4Ψ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: