Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
Ημερομηνία: 24/03/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΥΥ9465ΦΘ5-5ΒΞ
Τίτλος: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια:  

 

Law category: