ΠΟΛ 1080/2015 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015

Νομοθέτημα: Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1080/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/04/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 628 Β'/17-04-2015
Τίτλος: Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015
Αρχείο:
Σχόλια: