Κοινοποίηση επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Κέρκυρας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Συμμετοχή του Σ.Ε.Δ.Ε. Κέρκυρας στην Συνδιάσκεψη στις 21-6-2010 στη Λάρισα'.