Γνωμάτευση για Καταστατικό ΠΕΣΕΔΕ - Αν. Γακίδης...