Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.

Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.