ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανομή της ΣΑΤΑ του 2011 ύψους 600 εκ ευρώ στους Δήμους της χώρας

                                       

ΓΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανομή της ΣΑΤΑ του 2011 ύψους 600 εκ ευρώ στους Δήμους της χώρας.
β) Τροπολογία για οφειλές δημ. Επιχειρήσεις που καταργούνται
γ) Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ για άμεση προώθηση των πιστώσεων.

 
Εκδόθηκε η ΚΥΑ  με την οποία γίνεται κατανομή της ΣΑΤΑ του 2011 στους δήμους της χώρας συνολικού ύψους 600.000.000 ευρώ, που δημοσιεύουμε παρακάτω για ενημέρωση σας . Όπως φαίνεται στην παράγραφο 5 της απόφασης, ποσό ύψους 150.000.000 ευρώ προορίζεται για χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 Αυτό σημαίνει ότι οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί που υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα προς πληρωμή, θα πρέπει να εξοφληθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την ημέρα που τα χρήματα θα τεθούν στην διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Η ΠΕΣΕΔΕ με επιστολή της ζητά  ο αρμόδιος υπουργός να προωθήσει έγκαιρα τις προβλεπόμενες για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ πιστώσεις, προκειμένου να πληρωθούν οι συνάδελφοι εργολήπτες.

 Το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ  συνέβαλε καθοριστικά με παρεμβάσεις του,  προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα, δηλαδή η δυνατότητα καταβολής των  αμοιβών των εργοληπτών για έργα που έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει.

 Από τους συνημμένους πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ που επεξεργάζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκύπτει ότι χθες (18-5-2011) το ανεξόφλητο πιστοποιημένο υπόλοιπο όλου του προγράμματος (δημοτικά και διαδημοτικά έργα, έργα από οριζόντιες δράσεις κλπ) ανέρχεται σε 148,28 εκ ευρώ περίπου. Επομένως επαρκούν όπως φαίνεται τα 150.000.000 ευρώ που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

 Θα παρακολουθούμε το θέμα συνεχώς και θα σας ενημερώνουμε.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ψηφίστηκε χθες 18-5-2011, πέρασε τροπολογία με την οποία οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων που καταργήθηκαν, μεταφέρονται και εξοφλούνται από τους δήμους που απορρόφησαν τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ.

Οι σχετικοί πίνακες βρίσκονται εδώ.

Η σχετική τροπολογία βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ.