Ενημέρωση ασφαλισμένων ΤΣΜΕΔΕ για υποβολή σωστών παραστατικών για δαπάνες στον Κλάδο Υγείας

Το ενημερωτικό δελτίο του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ.