Υπεργολαβία - Υποκατάσταση

Διαφορά «υποκατάστασης» και «υπεργολαβίας» -. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται έγκριση του φορέα και δικαιούχος του μέρους της αμοιβής είναι ο υποκατάστατος εργολάβος. Στη δεύτερη, δικαιούχος έναντι του φορέα είναι ο εργολάβος. Κρίθηκε ότι η συμφωνία

Διαφορά «υποκατάστασης» και «υπεργολαβίας» -. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται έγκριση του φορέα και δικαιούχος του μέρους της αμοιβής είναι ο υποκατάστατος εργολάβος. Στη δεύτερη, δικαιούχος έναντι του φορέα είναι ο εργολάβος. Κρίθηκε ότι η συμφωνία ανάθεσης ποσοστού του έργου και όχι συγκεκριμένων εργασιών αποτελεί υποκατάσταση, έστω και αν τα μέρη τη χαρακτήρισαν υπεργολαβία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.