Απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Έκτακτη χρηματοδότηση ΟΤΑ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων'

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: 'Έκτακτη χρηµατοδότηση υπερχρεωµένων Ο.Τ.Α. για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών' βρίσκεται εδώ.

Η Εγκύκλιος 54 (στο κείμενο της επιστολής του ΥΠΕΣ αναφέρεται εκ παραδρομής ως εγκύκλιος 53) που αναφέρεται στην επιστολή του του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται εδώ.