Ανακοίνωση σχετικά με ΘΗΣΕΑ

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ