Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού: Έγγραφο με θέμα «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο

Το έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού θα το διαβάσετε εδώ.

Τον Κανονισμός (ΕΕ) 2016/364 της Επιτροπής μπορείτε να βρείτε εδώ.