Υπουργείο Οικονομικών - Ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών για την περίοδο 2006-2009

Η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών είναι προσβάσιμη από εδώ.

Κατηγορία: