Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσου Γακίδη

Το Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Φορέας: