Υπεγράφει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2010 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Xειριστών και Bοηθών Xειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: