Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ε.Τ.Α.Α.: Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και το 2016 για 19.500 και πλέον μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015

Θα εξακολουθούν να πληρώνουν τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το τέλος του 2016, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τα έτη 2015 και 2016. Η σημαντική αυτή απόφαση προέκυψε, μετά την έκδοση της με αριθ. 122/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθ. 122/2016, που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσος Πετρόπουλος. Είχε προηγηθεί παρέμβαση προς το Υπουργείο για το κρίσιμο αυτό ζήτημα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, με την υποστήριξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γιώργου Στασινού. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αν και εκδόθηκε με αφορμή τον κλάδο των μηχανικών, επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους επιστημόνων που συγκροτούν το ΕΤΑΑ.

Επισημαίνεται ότι στις 4 Απριλίου 2016 η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, στηριζόμενη στην από 26 Φεβρουαρίου 2016 νομική γνωμοδότηση του ΤΕΕ, είχε αποφασίσει τη διατήρηση των ευμενών νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων που είχαν εκδοθεί δυνάμει της ευνοϊκής ρύθμισης του νόμου 4331/2015, ζητώντας στη συνέχεια την επικύρωση της απόφασής της από το ΔΣ του ΕΤΑΑ.

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ, μετά την έκδοση και της συναφούς γνωμοδότησης του ΝΣΚ κατά τη συνεδρίαση στις 18 Μαΐου 2016 εφάρμοσε την ως άνω υπουργική απόφαση αποδεχόμενο ότι διατηρούνται σε ισχύ οι ευμενείς νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν αναφορικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων μηχανικών σε χαμηλότερη κατηγορία. Η παραπάνω υπουργική απόφαση καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους στους λοιπούς Τομείς του ΕΤΑΑ.

Όσοι έχουν καταβάλλει ήδη, εντός του 2016, ασφαλιστικές εισφορές του 2015 που είναι υπέρτερες αυτών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, η υπερβάλλουσα διαφορά θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Την ανακοίνωση θα την βρείτε εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: