ΤΕΕ: Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.

Αναρτήθηκε την 1η/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016.

Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώσεις του ιστοχώρου του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα.

Με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Α29/Σ21/2016, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, το Επιμελητήριο προχωρά στην έκδοση ειδικού Newsletter του ΤΕΕ για την προβολή των θέσεων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων που μετέχουν στα Όργανα του ΤΕΕ, ενόψει των εκλογών του Επιμελητηρίου.

Όπως γνωρίζετε, οι εκλογές του ΤΕΕ έχουν προκηρυχθεί για το Νοέμβριο του 2016.

Προκειμένου να υπηρετηθούν οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας του ΤΕΕ και οι συναφείς ανάγκες επικοινωνίας των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων με τα μέλη του ΤΕΕ, είναι αναγκαία η προβολή και δημοσιότητα των εκλογικών θεμάτων και των απόψεων/ θέσεων  από τους υφιστάμενους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους που μετέχουν στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, αλλά και αυτούς που θα προκύψουν από τις υποψηφιότητες που θα υποβληθούν μετά την προκήρυξη των εκλογών.

Η κυκλοφορία του newsletter ξεκινά με το παρόν τεύχος Αυγούστου. Το newsletter των παρατάξεων θα κυκλοφορεί περιοδικά, αρχικά ανά μήνα και αργότερα, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές τακτικότερα.

Την προκήρυξη των εκλογών του ΤΕΕ θα βρείτε εδώ.

Φορέας: