Υπηρεσία

Επιστολή του ΣΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας προς την Δ/νση Τεχ.Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με θέμα:Διάθεση & κόστος τευχών δημοπράτησης.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 5/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012'

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 5/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012'

Η Εγκ. 5/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'.

Κατηγορία: 

H Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις. Πρόσκληση του ΤΕΕ σε κατάληψη των υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Καστοριάς με θέμα: 'Αποχή από τις δημοπρασίες έργων και κατάληψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καστοριάς με θέμα: 'Αποχή από τις δημοπρασίες έργων και κατάληψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2011

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Κοινό Δελτίο Τύπου των Σ.Ε.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας με θέμα: '1)Αποχή από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων 2)Κατάληψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης'

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιο που διασαφηνίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 νεοσύστατων Δήμων και Περιφερειών του Ν.3852/2010 υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.Ντόλιος.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 

Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 2189/18.11.2010 επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών με θέμα 'Ένσταση-Καταγγελία' του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών σχετικά με διαγωνισμό του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών με θέμα 'Ένσταση-Καταγγελία'  βρίσκεται εδώ.

Η υπενθυμιτική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Υπηρεσία