Τόκοι υπερημερίας

Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 05/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΒΖΦΞΗ-ΞΡΣ
Τίτλος: Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Τόκοι υπερημερίας σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού. Απαιτείται όχληση;

Το κείμενο του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αν. Γακίδη που περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 
Εγγραφή στο RSS - Τόκοι υπερημερίας