Προστασία

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης - ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ, κου Γ. Ρέγκλη - ΣΗΜΕΙΩΜΑ του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γ

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης - ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ειδικού φοροτεχνικού συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ, κου Γ. Ρέγκλη - ΣΗΜΕΙΩΜΑ του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη

«Μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα μετά τον Ν.4281/2014, αρ. 1§10 και την με Αρ. Πρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25.9.2014 του Υπ. Ανάπτυξης»

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες»

Η δήλωση «πόθεν έσχες» κατατίθεται πλέον το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με το άρθρο 5 του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση», αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 1 Ν. 3213/03 (ΦΕΚ 309/2003 ). Το κείμενο διαμορφώνεται πλέον ως παρακάτω:

Κατηγορία: 

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Υπ. Δημ. Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια με θέμα: 'Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση έργων «Αναδιαμόρφωσης - ανακατασκευής και επέκτασης Κέντρων Κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών»...

...- σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης.
- Απαράδεκτος αποκλεισμός δεκάδων ικανών εργοληπτικών επιχειρήσεων της «Επαρχίας», υπέρ «πατρικίων» της Αθήνας.
- Παράκληση για άμεση επανόρθωση, με ορθή επανάληψη των προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ώστε να συμπεριληφθούν οι ικανές τοπικές επιχειρήσεις.

Η σχετική Επιστολή βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 

Εγκύκλιος 22/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Δημοσίευση του Νόμου 4155/2013 'Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ Α'120) και του Νόμου 4156/2013 'Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

'Δημόσια Έργα - Νομοθεσία & Νομολογία': Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Ντίνου Ρόβλια, Δικηγόρου, που αφορά στους Ν. 3669/2008, Ν. 3886/2010 και Ν. 4013/2011 και Νομολογία κατ' άρθρο, με ενημέρωση μέχρι Οκτώβριο 2012

Το βιβλίο πραγματεύεται τους:

- N. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων)

- Ν. 3886/2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων)

- Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)

- Νομολογία κατ' άρθρο

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Σερρών προς το Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού με θέμα: 'Διεθνής ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρου προστασίας στην Παλαίστρα του Αρχαίου Γυμνασίου της Αμφίπολης»...

..προϋπολογιζόμενης δαπάνης 762.600,00¤ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

'Λογαριασμός Δημοσίου Έργου – Προστασία του αναδόχου' - Εργασία του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιου Γακίδη

Η σχετική εργασία του κ. Αναστάσιου Γακίδη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Αναρτήθηκε στην ενότητα 'ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ' εργασία του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιου Γακίδη με θέμα 'Λογαριασμός Δημοσίου Έργου – Προστασία του αναδόχου'

Κατηγορία: 

Απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης σε επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων'

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων' βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προστασία