Πίστωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΘΗΣΕΑΣ'

Πληροφορούμε τους συναδέλφους οτι σε σχέση με την εξόφληση λογαριασμών έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ':

α) Έχουν προωθηθεί προς πληρωμή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην συνέχεια στα κατά τόπους καταστήματα και υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας, λογαριασμοί που υποβλήθηκαν έως 11-8-2010.

Κατηγορία: 

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση α

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση από τον ανάδοχο ότι με την εκτέλεσή τους θα επήρχετο υπέρβαση του 50%. Οψιγενείς εργασίες.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Θ. Ξανθόπουλος...Σχολιάζοντας την επικαιρότητα

 

Κατηγορία: 

Δελτίο Τύπου Τ.Ε.Ε. τμήματος Β.Αιγαίου

Στις 3/8/2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. τμήματος Β. Αιγαίου συνάντηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου Δημήτρη Μάντζαρη και του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Γρηγόρη Γρηγορόπουλου, παρουσία των συναδέλφων Κων/νος Δελιογλάνης, Σαράντης Προκοπίου μέλος της Δ,Ε. του Τμήματος και ο συνάδελφος Αντώνης Γλεζέλης μέλος της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών.

Κατηγορία: 

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών, καταβάλλεται στον ανάδοχο μειωμένο εργολαβικό αντάλλαγμα;

 
Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης
 
 
Κατηγορία: 

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ «ΑΣΥΜΦΟΡΟ» Το χρονικό μιας δικαίωσης του κλάδου μας

 

Το έγγραφο που ακολουθεί προέκυψε από τη συνεργασία του Σ.Π.Ε.Δ.Ε Φθιώτιδας  με τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. “Εργοληπτικό Βήμα”.

 

Κατηγορία: 

Δελτίο Τύπου - 63ο Συνέδριο ΠΕΣΕΔΕ

 
 
Ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον βιώνουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων
 
Κατηγορία: 

Το ΔΣ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει έγκυρα και υπεύθυνα - το Καταστατικό της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

 

Ενημέρωση για το Καταστατικό της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Κατηγορία: 

Διαπίστωση Βασικών Τιμών για την Αναθεώρηση του Δ’ Τριμήνου 2006

 

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Πίστωση