Όχληση

Τόκοι υπερημερίας σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού. Απαιτείται όχληση;

Το κείμενο του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αν. Γακίδη που περιλαμβάνει σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται εδώ.

Φορέας: 
Εγγραφή στο RSS - Όχληση