Κοινοπραξία

ΣτΕ 2512/2013 «Για κοινοπραξίες, η καταβολή των οφειλών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους»

πηγή TAXHEAVEN

ΣτΕ 2512/2013
Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Κατηγορία: 

ΣτΕ 2512/2013 Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας «Για τις κοινοπραξίες, η καταβολή των οφειλών βαρύνει αλληλεγγύως και σε ολόκληρο καθένα από τα μέλη τους»

πηγή TAXHEAVEN

ΣτΕ 2512/2013
Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Περίληψη

Φορέας: 

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μ

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μεμονωμένο μέλος κοινοπραξίας. Το αντίθετο δεν προκύπτει ούτε από τις κοινοτικές διατάξεις. Στροφή της μέχρι τώρα νομολογίας επί του δικονομικού αυτού ζητήματος και παροχή δυνατότητας θεραπείας του οφειλομένου στη μεταβολή της νομολογίας απαραδέκτου (με μειοψηφίες). Παραπέμπονται στο ΔΕΚ προδικαστικά ερωτήματα ερμηνείας της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μ

Οι κοινοπραξίες και τα μέλη τους δικαιούνται να διεξάγουν τη δίκη μόνο με τη συγκεκριμένη σύνθεση, υπό την οποία έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Δεν έχει άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως που βαρύνει την κοινοπραξία μεμονωμένο μέλος κοινοπραξίας. Το αντίθετο δεν προκύπτει ούτε από τις κοινοτικές διατάξεις. Στροφή της μέχρι τώρα νομολογίας επί του δικονομικού αυτού ζητήματος και παροχή δυνατότητας θεραπείας του οφειλομένου στη μεταβολή της νομολογίας απαραδέκτου (με μειοψηφίες). Παραπέμπονται στο ΔΕΚ προδικαστικά ερωτήματα ερμηνείας της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.

Συμβαίνουν και στην Αγγλία... Το σκάνδαλο είναι η αυτοχρηματοδότηση


Το σκάνδαλο είναι η αυτοχρηματοδότηση

(Πηγή άρθρου: Καθημερινή - Αρχική πηγή άρθρου: The Guardian)

Προς στιγμήν, η καρδιά μου πέταξε. Μέχρι να διαβάσω καλά τον τίτλο της χθεσινής Daily Mail είχα την εντύπωση ότι αναφερόταν στο σκανδαλώδες συμβόλαιο αξίας 6,2 δισ. στερλίνων για τη διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου Μ25. Εκανα λάθος. Η διαφθορά στα μεγάλα έργα στη Βρετανία συνεχίζεται ανενόχλητη, χωρίς να απασχολεί κανένα πρωτοσέλιδο - ούτε και καμία άλλη σελίδα.

Κατηγορία: 

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος

Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (Ν. 2522/97), διότι δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά παρανομία του αποκλεισμού της αιτούσας από διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Η αιτούσα, ως εκ τούτου, στερείται εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αποδοχής της προσφοράς άλλης διαγωνιζόμενης στον επίδικο διαγωνισμό δημοσίου έργου κοινοπραξίας. Αποκλεισμός επειδή στην τεχνική προσφορά παρεισέφρησαν στοιχεία της οικονομιοκής προσφοράς.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 40 εφαρμόζεται και στις κοινοπραξίες οι οποίες αποφασίζουν οικειοθελώς να κατέλθουν στον διαγωνισμό ως κοινοπραξία. Ο δικαιολογητικός λόγος της θεσπίσεώς της είναι να μην εξαναγκάζονται εργοληπτικές επιχειρήσεις μεγάλης τ

Η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 40 εφαρμόζεται και στις κοινοπραξίες οι οποίες αποφασίζουν οικειοθελώς να κατέλθουν στον διαγωνισμό ως κοινοπραξία.

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημο

Στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το δικαστήριο ενεργεί μόνον κατ' αίτηση των διαδίκων και αποφαίνεται εντός των ορίων των υποβαλλομένων σ΄ αυτό αιτήσεων. Η κατά παράβαση του Π.Δ. 609/85, παράλειψη παροχής πληροφοριών, με τη διακήρυξη της δημοπρασίας, για το ύψος της τιμής πωλήσεως των αδρανών υλικών από το λατομείο που βρίσκεται στην περιοχή εκτελέσεως του έργου, δημιουργεί προσυμβατική ευθύνη της δημόσιας αρχής που προκήρυξε το δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και παρέχει δικαίωμα αποκαταστάσεως της ζημίας που υπέστη η κοινοπραξία.

Εξέταση προσφυγής της Κοινοπραξίας Λιάκου - Σταμκόπουλου

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με τα παρακάτω έγγραφα ο συνεργάτης της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Τάσος Γακίδης.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

εδώ - αρχείο 1

εδώ - αρχείο 2

εδώ - αρχείο 3

 

Κατηγορία: 

Τα όρια προϋπολογισμού των έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλαμβάνουν οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις, αναφέρονται στον συνολικό προϋπολογισμό ή στους επιμέρους προϋπολογισμούς των κατηγοριών τους;

 
 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Κοινοπραξία