Επιχείρηση

Μη νόμιμη η συμμετοχή των κατασκευαστικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων - Σχόλιο Νομικού Συμβούλου ΣΠΕΔΕΗ Θ. Τερζάκη

Το σχόλιο Νομικού Συμβούλου ΣΠΕΔΕΗ Θ. Τερζάκη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΕΔΕ Ηλείας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα:Αποκλεισμός των εκπροσώπων των Εργοληπτικών επιχειρήσεων από τις Τ.Δ.Ε. πανελλαδικά.

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ 

Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Διοικητή του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ  

Κατηγορία: 

Έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς την Δ15 με θέμα: 'Στελέχωση εργοληπτικών επιχειρήσεων από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα'.

Το σχετικό έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας σχετικά με ενέργειες των Δημάρχων σε βάρος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του ν. Ηλείας.

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

'Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις τα πρώτα θύματα των κυβερνητικών μέτρων' - Δήλωση του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κ. Σαββίδη στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. της 24/05/2010

Η συνέντευξη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Δελτίο Τύπου της συνάντησης του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε στις 5-1-2010 με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή υπόμνημα με τις θέσεις του Συνδέσμου για τα προβλήματα των μικρών & μεσαίων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Το δελτίο τύπου βρίσκεται εδώ

Το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 

Κοινό Υπόμνημα των Σ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων, Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου και Σ.Ε.Δ.Ε. Λασιθίου προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο με θέμα: 'Υπόμνημα θέσεων για τα προβλήματα του κλάδου των Ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων'

Το κοινό Υπόμνημα των Σ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων, Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου και Σ.Ε.Δ.Ε. Λασιθίου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα: 'Προτάσεις-Διορθώσεις στο Σχέδιο Καταστατικού Ενιαίας Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων'

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ.

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για τα ζέοντα προβλήματα των εργοληπτικών επιχειρήσεων της περιοχής μας'

Το διαβιβαστικό σημείωμα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Το έγγραφο με το υπόμνημα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων' - Προτάσεις–διορθώσεις στο σχέδιο καταστατικού ενιαίας πανελλήνιας οργάνωσης εργοληπτικών επιχειρήσ

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων' - Προτάσεις–διορθώσεις στο σχέδιο καταστατικού ενιαίας πανελλήνιας οργάνωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Επιχείρηση