έντυπο

ΠΟΛ.1053/2016 Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1053/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 11/05/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1329
Τίτλος: Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ.1053/2016 Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ.1049/2016 Τύπος & περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1049/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 20/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8ΜΧΗ-7ΓΙ
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1182/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1832/25-08-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ
Εγγραφή στο RSS - έντυπο