Ένσταση

Ένσταση-καταγγελία του ΣΕΔΕ Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας προς το Δήμο Πάργας

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Το ΥΠΟΜΕΔΙ απέρριψε την ένσταση κατά του Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών για το Β' και Γ' Τριμ. του 2012

Η γνωμοδότηση στην από 15-10-2013 ένσταση των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων Σ.Τ.Ε.Α.Τ. και Σ.Α.Τ.Ε. κατά του 149ου/25-9-2013 Πρακτικού της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. περί διαπιστώσεως μέσων βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα ΒΆ και ΓΆ τρίμηνα του 2012 βρίσκεται εδώ.

Ένσταση της ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. κατά της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας σχετικά με δημοσίευση περίληψης διακήρυξης με ειδικό όρο περί δανειοληπτικής ικανότητας

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: 

Ένσταση του Γ. Γραμματέα της ΠΕΣΕΔΕ κ. Ν. Διάκου για τις δημοσιεύσεις διακηρύξεων στις εφημερίδες

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Καστοριάς με θέμα: Ένσταση-διαμαρτυρία για το διαγωνισμό 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ξάνθης με θέμα: 'Ένσταση κατά διαγωνισμού προμήθειας στο Δ.Π.Θ.'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Ένσταση του ΣΕΔΕ Πιερίας προς τον Δήμο Πύνδας-Κολίνδρου κατά της Διακήρυξης για χρήση Προκήρυξης Σύμβασης Προμηθειών αντί για Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας επιχειρήσεων του Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τον Ν. 3669/08.

Η σχετική ένσταση βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 

Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 2189/18.11.2010 επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών με θέμα 'Ένσταση-Καταγγελία' του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών σχετικά με διαγωνισμό του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών με θέμα 'Ένσταση-Καταγγελία'  βρίσκεται εδώ.

Η υπενθυμιτική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτεύουσας Κ. Πανταζή με θέμα: 'Ένσταση στην επιστολή/καταγγελία του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Π.'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Για το παραδεκτό της ασκουμένης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου προς επίλυση διαφοράς, η οποία ανέκυψε από σύμβαση εκτελέσεως δημοσίου έργου, απαιτείται η τήρηση της προβλεπομένης προδικασίας, δηλ. ένσταση και αίτηση θεραπείας. Λόγοι και α

Για το παραδεκτό της ασκουμένης προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου προς επίλυση διαφοράς, η οποία ανέκυψε από σύμβαση εκτελέσεως δημοσίου έργου, απαιτείται η τήρηση της προβλεπομένης προδικασίας, δηλ. ένσταση και αίτηση θεραπείας. Λόγοι και αιτήματα που δεν προβλήθηκαν με την ένσταση αλλά προβλήθηκαν πρώτη φορά με την αίτηση θεραπείας ή την προσφυγή, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτα, καθΆ όσον ως προς αυτά δεν έχει τηρηθεί η προδικασία. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ένσταση