Δομικών

Εγκύκλιος 12 του ΥΠΥΜΕΔΙ - 'Προσθήκη ¶ρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων»'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων - Απόφαση του Υπουργού ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 1913 Β' 2014)

Το απόσπασμα από το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Προσθήκη ¶ρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 3ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

(ΑΤΟΕ) Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, 2ο τρίμηνο του 2012

(null)

Αρχεία: 

Εγκύκλιος 13/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:Δημοσίευση απόφασης “Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοπ

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Δομικών