Άρθρο

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1022/2012 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 ΑΆ) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους'

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Το «τέλος επιτηδεύματος» του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 - Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τ. Γακίδη στη 14η Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η σχετική εισήγηση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

14η Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ στις 9 & 10 Δεκεμβρίου στην Δράμα.

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Δράμας βρίσκεται εδώ.

Η λίστα των προτεινόμενων ξενοδοχείων βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Νόμος Ν. 4024/27.10.2011 - Περί ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας, συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και άλλων διατάξεων

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ.

Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους εργολήπτες Δημοσίων Έργων είναι το άρθρο 39 παρ. 6α και 6β και το άρθρο 40 παρ. 6 και 7.

Αναμένεται άμεσα έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας με θέμα: 'Ενεργοποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. (ΠΕριφερειακά Συμβούλια)'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 8/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2010 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64/16.03.07)

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Παρεμβάσεις Προέδρου Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κ. Σαββίδη για τα θέματα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., των Συνδέσμων και των μελών - Συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε.

Κατηγορία: 

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πάτρας με θέμα: 'Ενεργοποίηση άρθρου 12 του καταστατικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι' αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομο

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι' αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομοθεσίας, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πενταμελούς πολιτικού Εφετείου της περιφέρειας που βρίσκεται το έργο.

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: 'ΥΑ αριθμ. 35130/739/09.08.2010/ΦΕΚ Β 1291 11.8.2010) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2363/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή...

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: 'ΥΑ αριθμ. 35130/739/09.08.2010/ΦΕΚ Β 1291 11.8.2010) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2363/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή.....

...εκτέλεση έργων.

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Άρθρο