Απόφαση

Εγκύκλιος του Υπ.Αν.με θέμα: 'Εφαρµογή της υπ. αριθµ. οικ. 14097/757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτ

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος του Υπ Ανάπτυξης με θέμα: 'Εφαρµογή της υπ. αριθµ. οικ. 14097/757 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ?ικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρ

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Αναστολή αύξησης των εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, δίμηνη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των εισφορών - Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και κατά πληροφορίες της ΠΕΣΕΔΕ ελήφθη η κάτωθι απόφαση:

Για τις εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ και για όλους τους Κλάδους του ΕΤΑΑ (Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι), με 8 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 1 λευκή αποφασίστηκε η αναστολή αύξησης των εισφορών μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής που έχει υποβάλει το ΤΕΕ στο ΣΤΕ.

Κατηγορία: 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη με θέμα: 'Χορήγηση ποσού 20.547.595,00 ¤ στις Περιφέρειες της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους'

Η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκύκλιος 13/2013 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:Δημοσίευση απόφασης “Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοπ

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Κυκλοφόρησε η Εγκ.26/2012 του Υπ. Αν. Αντ. & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αν. Υπουργού Αν.,Αντ.& ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα:'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα'

Κατηγορία: 

Πληρωμή έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από τη ΣΑΤΑ - Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για πληρωμή 37,5 εκ. ευρώ

Δελτίο Τύπου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: 'Πληρωμή έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από τη ΣΑΤΑ'

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

Κατηγορία: 

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Διπλ. Μηχανικών Μεσσηνίας

Εκ παραδρομής η παραπάνω απόφαση αναρτάται σήμερα και με καθυστέρηση μιας εβδομάδας. Η απόφαση βρίσκεται
εδώ

Κατηγορία: 

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Διπλ. Μηχανικών Μεσσηνίας

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Εγκ.26 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: 'Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημό

Αρχεία: 
Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Απόφαση