Ακίνητα

Σ.ΛΟ.Τ. 781 27.6.2015 Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρησή ακινήτου

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

Σ.ΛΟ.Τ. 781 27.7.2015 Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 781 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρησή ακινήτου
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο

Σ.ΛΟ.Τ. 1253 27.7.2015 Λογιστικός χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο του εκμισθώτη

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

Σ.ΛΟ.Τ. 1253 27.7.2015 Λογιστικός χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο του εκμισθώτη

Νομοθέτημα: Έγγραφο Σ.ΛΟ.Τ. 1253 ΕΞ 27.7.2015
Φορέας: Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Ημερομηνία: 27/07/2015
Δημοσίευση: Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ._ 1253 ΕΞ 27.7.2015
Τίτλος: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩTH
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Έγγραφο

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014-ΠΟΛ 1231/2014 του ΥΠΟΙΚ

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών & μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών & επαγγελματικών στεγών-ΠΟΛ 1232/2014 του ΥΠΟΙΚ

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

'Εκπτώσεις' στο παρά πέντε στον φόρο ακινήτων

Το σχετικό δημοσίευμα του nooz.gr βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Νέες οδηγίες για τον προσδιορισμό της υπεραξίας ακινήτων από το Υπ. Οικ.

Η σχετική ΠΟΛ (1168/2014) βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής «Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων»

Το σχετικό link από το TaxHeaven βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Απαντητική επιστολή του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ προς την ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου βρίσκεται εδώ.

Το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται το Υπουργείο βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Θέσπιση ρυθµίσεων για πλειστηριασµούς ακινήτων επιχειρήσεων για χρέη προς τράπεζες' βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ακίνητα