Συντελεστές Β Τριμήνου 2006 - Αναλυτικά τιμολόγια έργων ΑΤΛΕ