Συντελεστές Α Τριμήνου 2005 - ΑΤΕΟ νέο Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων