Συντελεστές Α Τριμήνου 2005 - ΑΤΑΕ αναλυτικά τιμολόγια έργων