Συντελεστές Γ τριμήνου 2006 - Αναλυτικά τιμολόγια έργων ΑΤΕΟ