Συνάντηση της Προέδρου του ΣΠΕΔΕΝ. Λέσβου, κας Αψώκαρδου Βασιλικής, την Παρασκευή 18/3/2016 με τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κο Ράϊκο Δημήτριο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ. Δ/νση : ΕΡΜΟΥ 300-304
Ταχ. Κώδικας : 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. : 22510-25159
ΦΑΧ: 22510-20136
 

                                                                  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Στα πλαίσια ενεργειών και κύκλου επαφών της Προέδρου του ΣΠΕΔΕΝ.  Λέσβου, κας Αψώκαρδου Βασιλικής, σχετικά με ζέοντα ζητήματα που απασχολούν τον εργοληπτικό κόσμο της περιοχής, την Παρασκευή 18/3/2016 συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) κο Ράικο Δημήτριο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην Αθήνα και υπήρξε εξαιρετικά εποικοδομητική. Η Πρόεδρος έθεσε κατά κύριο λόγο το ζήτημα της πρόσφατης ψήφισης σχετικής τροπολογίας από τη Βουλή, η οποία στο άρθρο 96 και μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση των Κέντρων πρώτης υποδοχής, κέντρων υποδοχής , ανοιχτών δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων,  χωρις δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού , με απευθείας αναθέσεις. Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και γραπτώς είχε εκφράσει τις ενστάσεις του στην συγκεκριμένη τροπολογία για λόγους αξιοκρατίας, διαφάνειας αλλά και πιθανής διαφοροποίησης με το Ενωσιακό Δίκαιο. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής, όπως γίνεται απολύτως κατανοητό, πλήττει άμεσα το κατασκευαστικό δυναμικό των νησιών και προστίθεται στην ήδη δυσμενή θέση που βρίσκονται οι εργολήπτες επαγγελματικά.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για : " Την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών". Το σχεδιο νόμου αυτό θα αποτελέσει τη νέα βάση διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον κλάδο. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την κα Αψώκαρδου,  πως η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επεξεργάζεται στην παρούσα φάση το εν λόγω σχέδιο νόμου και εργάζεται προς την κατεύθυνση βελτίωσης και διόρθωσης των όποιων ζητημάτων προκύπτουν, τόσο για την ομαλή εφαρμογή του στην πράξη όσο και για την σωστότερη εναρμόνισή του με την Ευρωπαική Νομοθεσία τονίζοντας ότι οποιαδήποτε πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι θετική. Η Πρόεδρος του ΣΠΕΔΕΝ. Λέσβου, από την πλευρά της ευχαρίστησε τον κο Ράικο γαι τη συνεργασία και δεσμεύτηκε για την ενημέρωση των μελών του κλάδου και την επεξεργασία των άρθρων που τον αφορούν.
 

Μυτιλήνη, 22/3/2016

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΣΠΕΔΕ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Φορέας: