Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας - Κατάληψη των Γραφείων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: