Προτάσεις Συνδέσμων για συμμετοχή μελών τους σε συγκροτούμενες Επιτροπές Διαγωνισμών.

Το κείμενο της εγκυκλίου βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: