Πρόσκληση του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ στην Β' Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών, έτους 2013.

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ

Κατηγορία: 
Tags: