Προσχέδιο Υπουργικής Απόφασης: Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου