Προς κατάργηση η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών στο Φ.Ε.Κ.

Η σχετική ενημέρωση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: