Προμήθεια τευχών δημοπράτησης και επίδοση οικονομικής προσφοράς σε διαγωνισμό