ΠΟΛ 1182/2014 του Υπ.Οικ. με θέμα: 'Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαρ.4 της παρ.Α΄ του Γ' άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση...

...μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων'

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: