ΠΕΣΕΔΕ - ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : προτάσεις για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ

Τις προτάσεις της για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, κατέθεσε η ΠΕΣΕΔΕ σε συνεργασία με την παράταξη ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Εκλογικό σώμα εκλογών ΤΕΕ: κρίνουμε σκόπιμο το εκλογικό σώμα να αποτελείται από τα ταμειακά εντάξει Μέλη του ΤΕΕ.

Εκλογή Προέδρου του TEE: άμεση εκλογή του Προέδρου του ΤΕΕ από τα μέλη, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Εφόσον κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 33% +1 των ψήφων στο 33% των ταμειακά ενήμερων Μελών ΤΕΕ επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους (κατ’ αντιστοιχία και οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων).

Εκλογή – σταυροδοσία Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: με δύο ψηφοδέλτια ως εξής,

Πρώτο ψηφοδέλτιο επιλογής παράταξης για να καθορισθεί με απλή αναλογική ο αριθμός των εκλεγόμενων ανά παράταξη και

Δεύτερο ψηφοδέλτιο επιλογής - σταυροδοσίας υποψηφίων, όπου να επιτρέπεται η σταυροδοσία σε υποψηφίους όλων των ψηφοδελτίων.

Αριθμός σταυρών προτίμησης: Μείωση αριθμού σταυρών προτίμησης σε 2 έως 6 ανάλογα με τα εγγεγραμμένα Μέλη του εκάστοτε Τμήματος.

Πανελλαδικοί σταυροί προτίμησης: Διατήρηση των έως 3 σταυρών προτίμησης σε υποψηφίους άλλων τμημάτων, αλλά ως τμήμα των συνολικών σταυρών προτίμησης ως άνω (συνολικά 2 έως 6).

(ΣΣ: η κατάργηση των 3 Πανελλαδικών σταυρών θα ήταν σκόπιμο να γίνει μόνο εφ’ όσον το ΤΕΕ λειτουργήσει σε ομοσπονδιακή βάση.)

Αριθμός Θητειών Προέδρου ΤΕΕ: Έως 2 πλήρεις και συνεχείς  θητείες. Ως θητεία ορίζεται χρόνος θήτευσης μεγαλύτερος των 2/3 της πλήρους θητείας και με την προϋπόθεση ότι η θητεία δεν διεκόπη από οικειοθελή παραίτηση του Προέδρου.

Αριθμός θητειών Μελών Αντιπροσωπείας ΤΕΕ: έως 3 με ορισμό των θητειών ως άνω για τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εν ενεργεία Μέλος ΔΕ ΤΕΕ, τότε να επιτρέπεται η εκ νέου υποψηφιότητα και εκλογή του για μία επί πλέον φορά.

Φορέας: