Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Ενημέρωση μελών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί)

Αρ. Πρωτ. 1142

Αθήνα,  6 Οκτωβρίου 2015

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την διενέργεια διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, προβλέπεται από 1 Δεκεμβρίου 2015.

Για την διευκόλυνση των μελών μας, η ΠΕΣΕΔΕ προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές:

  • Προμήθεια Usb Token (Α.Δ.Δ.Υ)
  • Εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής σε Usb Token
  • Προετοιμασία Υπολογιστή για ψηφιακή Υπογραφή
  • Εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους ειδικούς συνεργάτες μας:

Υπεύθυνος Πανελλαδικής εξυπηρέτησης:

Μπιτλής Σταμούλης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Ειδικός συνεργάτης της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

κιν.: 697 3576681  email: info@meiodotis.gr

Υπεύθυνος Νοτίου Ελλάδος:

Ποντικέας Κυριάκος, Ηλεκτρονικός, τμ. μηχανογράφησης ΠΕΣΕΔΕ

τηλ.: 210 3838759 & 694 4255832  email: support@pesede.gr

Την ανακοίνωση θα βρείτε εδώ.