ΠΕΣΕΔΕ: Απαλλαγή ΦΠΑ από έργα κατασκευής νέων δομών φιλοξενίας

Φορέας: