Παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ για αναβολή διαγωνισμών για την ανάθεση Δημόσιων Έργων, λόγω των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας»

Την αναβολή διαγωνισμών για την ανάθεση Δημόσιων Έργων, λόγω των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της ισχύος της ΠΝΠ περί «τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας», ζητά η ΠΕΣΕΔΕ από τους αρμόδιους Υπουργούς κκ Σταθάκη και Σπίρτζη, από τις αναθέτουσες αρχές & φορείς της Χώρας, αλλά και από τα λοιπά Υπουργεία.

Την επίστολή της ΠΕΣΕΔΕ θα βρείτε εδώ.

Φορέας: