Ο κος Εμμανουήλ Κλαπαδάκης καταγγέλλει τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ

Η επιστολή του κου Κλαπαδάκη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: