Αρχείο νομοθεσίας

Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Νομοθέτημα: Εγκύκλιος
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/02/2015
Δημοσίευση:  
Τίτλος: Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Εγκύκλιος

Σελίδες